28 Ağustos 2007 Salı

Adultery - Bitva Cti

Adultery - Bitva CtiBitva Cti

Úsvit pøichází, jen paprsky mlhou pronikají,
My všichni èestnì stojíme, ve zbroji a pøipravení.

Poslední soud, a� rozhodnou bohové,

Tvé hrdlo polkne krev,
Tvé srdce probodne èepel,
Všude jen oheò a øev,
Všude jen smrt a popel.

Svoboda v krvi - jen boj a èest
Vzhùru do boje - srazí vás pìst

Pomstím svou krev.
Pozvednu korouhev.
Pomstíme krev.
Pozvednem korouhev.

Kde však má síla, kde jest,
V mé hrudi ostrá bolest.
Tady zùstává má èest
A z mıch èinù jen povìst.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder